Piramide op de markt


19 oktober 2018
Piramide
Piramide op de markt

‘Een aantal kleuterleerkrachten staan voor een nieuwe keuze. Gaan we werken met leerlijnen en zelf het aanbod bedenken of kiezen we voor een methode? Een aantal methodes passeren de revue, ook Piramide staat op de nominatie. In een presentatie van een uur laat ik vol trots zien waar Piramide voor staat, de rijke basisconcepten en de sterke opbouw in projectstappen. Ik kan mijn enthousiasme niet verbergen over het Piramide concept in combinatie met de nieuwe ontwikkelingen…’

‘…De kleuterleerkrachten hebben verschillende methodes bekeken en uitgeprobeerd. Enige weken later kregen we bericht dat de keuze op Piramide is gevallen. De school gaat aan het werk met de projecten, het speelleerprogramma en de projectstappen. De stevige aandacht voor woordenschat is passend voor hun doelgroep kinderen. De keuze van de school geeft aan dat Piramide midden in de markt staat. We zijn trots op ons concept dat we iedere dag samen een beetje verder uitbouwen.’