Piramideboek voor kinderdagverblijven

Voor baby’s, dreumes en peuters


Wil je de kwaliteit van het werken met jonge kinderen op uw kinderdagverblijf verbeteren? Ga dan aan de slag met het Piramideboek voor kinderdagverblijven.

Over het Piramide-boek

  • Informatief voor pedagogisch medewerkers die werken op een kinderdagverblijf.
  • Geschikt als hulpmiddel om het werken met Piramide beter in de vingers te krijgen.
  • In het boek staat stap voor stap beschreven: –  wat de aanpak inhoudt; 

–  wat de achtergronden zijn; 

–  hoe je Piramide invoert op jouw kinderdagverblijf.

De inhoud

  • Twaalf hoofdstukken met veel foto’s, inspirerende praktijkvoorbeelden en uitstapjes.
  • De basis (wetenschappelijke theorie) is omgezet naar eenvoudig toepasbare activiteiten voor elke dag.
  • Met algemene informatie over de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar.
  • Met specifieke informatie, bijvoorbeeld over een aantrekkelijke speelleeromgeving en interactief lezen.


Training en advies
Bij het invoeren van Piramide in jouw eigen praktijk zijn training en begeleiding op de werkvloer onmisbaar. Kijk voor meer informatie bij Training en advies.