Train de Trainer Piramide


5 september
De Rolf Groep | Mercuriusweg 14 4051 CV Ochten

Piramide-trainer: de training voor trainers

In de praktische training Piramide-methode komen alle aspecten van het werken met Piramide aan de orde. Je leert het Piramide-concept in al zijn onderdelen kennen én toepassen en leert (toekomstige) Piramide-gebruikers begeleiden bij de implementatie van het Piramide-concept.
Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Piramide is een totaalprogramma, opgebouwd rondom projecten, met aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden. Deze komen in samenhang aan bod. Door een slimme combinatie van uitdagende activiteiten krijgen kinderen vanuit een veilige omgeving grip op de wereld. De methode is geschikt voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar, van kinderdagverblijf of peuterspeelzaal tot en met groep 3 van de basisschool.
Lees hier de 5 voordelen van een Piramide trainer.

Klik hier voor meer informatie over deze training en schrijf je in voor de volgende data: 
maandag 5 en dinsdag 6 september 2022
maandag 3 en dinsdag 4 oktober 2022
woensdag 9, donderdag 10 en vrijdag 11 november 2022
maandag 12 en dinsdag 13 december 2022

Bekijk hier voor een video met de beoordelingen van de deelnemers van de train-de-trainer 2017

Locatie


De Rolf Groep
Mercuriusweg 14 4051 CV Ochten

Aanmeldformulier Train de Trainer Piramide


€ 5.590,-
9 trainingsdata van 9.30-16.30 uur

5 en 6 september 2022
3 en 4 oktober 2022
9, 10 en 11 november 2022
12 en 13 december 2022

Algemene Voorwaarden