Certificering voor Piramide

(VVE certificaat voor het werken met Piramide)


Pedagogisch medewerkers, leidsters en leerkrachten kunnen een training volgen in het werken met Piramide. Aan het eind van deze training ontvang je een Piramidecertificaat. Met dit certificaat ben je ook VVE-gecertificeerd in het werken met Piramide.

Deze training wordt gegeven door Piramidetrainers die door ons zijn opgeleid. Deze gecertificeerde trainers geven deze training door het hele land op locatie. 
De Piramidetraining bestaat uit module 1, module 2 en de jaarlijkse verdiepingsbijeenkomst. Hoe ga je te werk als je een Piramidetraining wilt volgen?