Praatplaten inclusief koffer / Een boek vol praatplaten

Voor peuters, groep 1 en 2


De praatplaten zijn sfeervol, sprekend, herkenbaar, rijk aan mogelijkheden en ook heel goed los van Piramide te gebruiken. Met de praatplaten daag je kinderen van kinderdagverblijven, peuteropvang en groep 1 en 2 uit om te praten. Door aandacht te besteden aan woordenschat bevorder je de taal- en denkontwikkeling.

Kennis over begrippen
De thematische platen bieden begrippen die met elkaar samenhangen. Kinderen onthouden nieuwe begrippen daardoor beter en bouwen zo kennis op over de begrippen. Ze verbinden hun eigen ervaring aan wat ze op de platen zien en leren wat nieuw voor ze is. 

Hoe zet je een praatplaat in?
De praatplaten kun je op verschillende manieren inzetten. Je bespreekt bijvoorbeeld de verschillende onderwerpen op de praatplaat Mensen:

  • Wat zeggen die mensen tegen elkaar? 
  • Wat zegt die mama tegen dat kindje denk je? 


Bij de jongere of de minder taalvaardige kinderen leg je het accent op het laten aanwijzen en benoemen van dingen, bijvoorbeeld:

  • Waar zie je iemand op z’n kop staan?                            


De oudere kinderen laat je nadenken over wat er gebeurt. Elk tafereeltje op de praatplaat geeft aanleiding tot een gesprek. Het kan gaan over wat er gebeurt, wie er zijn, wat ze doen enzovoort. Om het moeilijker te maken probeer je te bedenken welke familierelaties er te zien zijn, bijvoorbeeld:

  • Wie zou een neefje van dat kind kunnen zijn? 


Veel mogelijkheden 
De praatplaten kunnen ook een leuke aanleiding zijn om te zingen, dansen, spelen, denken en nadoen ... er zijn eindeloos veel mogelijkheden met deze uitdagende platen. 

Waaruit bestaat de set?
De thema’s van de vijftien praatplaten sluiten aan bij de projectboeken. Op de praatplaten zijn de thema's tweezijdig gedrukt op acht platen. De platen zijn voorzien van een beschermlaag. Bij het pakket zit een houten balk met een gleuf waarin je een plaat rechtop kunt zetten. Je kunt de platen ook met twee haken aan een wand hangen. De afmetingen zijn 61,5 x 80 cm. De afmetingen van het boek zijn 42 x 30 cm. 
De platen zijn getekend door Dagmar Stam. 

Materiaal
De thema’s op de vijftien praatplaten sluiten aan bij de tweede serie projectboeken. De onderwerpen zijn: kunst, mensen, herfst, zomertijd, feest, kleding, verkeer, eten en drinken, wonen, ziek en gezond, lente.

  • Een koffer met praatplaten


Een boek vol praatplaten (Dit boek is zo gemaakt dat je hem makkelijk op uw knieën of op een kast kunt plaatsen).