E-learning Digitale Geletterdheid Jonge Kind


Kinderen komen dagelijks in aanraking met de digitale wereld. Ze spelen een spel op de laptop, sturen een app naar oma of kijken een video op de computer. Ook op school of het kinderdagverblijf is de digitale wereld structureel aanwezig. Door de snelle opkomst van nieuwe technologieën en nieuwe inzichten in wat media voor de ontwikkeling van jonge kinderen kan betekenen, is mediagebruik niet meer weg te denken.

Het is van belang dat kinderen digitaal geletterd zijn en spelenderwijs leren hoe ze omgaan met digitale apparaten en content. Digitale geletterdheid biedt rijke kansen binnen het onderwijs en educatie. Bovendien is digitaal geletterd zijn een noodzakelijke voorbereiding op deelname aan de maatschappij. Digitale geletterdheid is onderdeel van het curriculum, passend bij de belevingswereld van (jonge) kinderen. Jonge kinderen hebben veel plezier en leren van beeldschermen. De digitale wereld kan de inhoud van het geleerde, verbreden en verdiepen.

Deze e-learning bestaat uit de volgende delen:
Deel 1: Achtergronden mediagebruik jonge kinderen.
Deel 2: 21e -eeuwse vaardigheden en domeinen digitale geletterdheid.
Deel 3: Digitale geletterdheid in Piramide.

 Doelen in deze e-learning:

  • Je kent de achtergronden van mediagebruik door jonge kinderen.
  • Je kent de relatie tussen en de inhoud van de 21e -eeuwse vaardigheden en de domeinen digitale geletterdheid.
  • Je weet hoe je digitale geletterdheid kunt toepassen in de speelleeromgeving en projectstappen van Piramide.

Aanmeldformulier E-learning Digitale Geletterdheid Jonge Kind


€ 35,- per persoon

Algemene Voorwaarden