Observeren en toetsen

Om de ontwikkeling van een kind te volgen is het belangrijk om goed te observeren. Wat voor gedrag vertoont het kind? Welke resultaten leveren het spelen en leren op?

Er zijn twee manieren om te evalueren. Een vorm van authentieke evaluatie is de dagelijkse observatie. Met deze informatie kun je spel, projecten en tutoring direct aanpassen aan de behoeften van de kinderen in uw groep. Bij systematische evaluatie wordt op een specifiek moment het gedrag en de voortgang van ieder kind getoetst. Hiermee kun je voor de langere termijn beslissingen nemen over het te volgen onderwijsproces.

Daarbij wordt geadviseerd om gebruik te maken van een kindvolgsysteem, zoals het Cito Volgsysteem. Zo wordt tijdig ontdekt of kinderen extra hulp nodig hebben en waar bijsturing nodig is.

Voor aanschaf van observatielijsten en toetsen uit het Cito Volgsysteem, verwijzen wij je graag naar Cito.