PIVA

Het Piramide Vaardigheden Assessment is het digitale instrument voor professionalisering van pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

PIVA

Het Piramide Vaardigheden Assessment (PIVA) is een observatie- en een (zelf)evaluatie instrument om te bepalen of je het Piramide concept op een voor de kinderen en jezelf effectieve manier in de praktijk uitvoert. De PIVA is bedoeld voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten en studenten. Tevens kan de PIVA worden ingezet door trainers, coaches en leidinggevenden tijdens begeleiding of de gesprekscyclus binnen het Integraal Personeelsbeleid.

Je kunt een evaluatie invullen over jezelf of over iemand anders (bijvoorbeeld een collega). De 10 onderwerpen met sub-onderwerpen beschrijven een doel en observatiepunten op 3 niveaus: basisbekwaam, vakbekwaam en excellent niveau. Wanneer je bent ingelogd in de PIVA, heb je toegang tot alle niveaus. Met de Piramidetrainer maak je afspraken over het invullen van de PIVA.

De nieuwe PIVA is dus inzetbaar als trainingsinstrument, je geeft vorm aan je eigen ontwikkelplan en kan omgezet worden in een opleidingsplan.
Wil je meer informatie, vraag je Piramidetrainer of mail naar info@piramidemethode.nl

Rapportage en opleidingsplan

Binnen PIVA kun je overzichtelijke rapportages vinden, waaruit het niveau van bekwaamheid van de medewerkers blijkt.

PIVA geeft je handvatten en richtlijnen, waarmee het maken van een gericht opleidingsplan voor de organisatie eenvoudig is.
In PIVA maak je dit opleidingsplan compleet, vanuit de behoefte en ontwikkelkansen van de medewerkers, de borging van Piramide en de strategische richting van de organisatie.  

Wil je meer weten?

Download hier de flyer