Hoe werkt Piramide?

Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs. Met de uitdagende activiteiten van Piramide is dit een feest. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Waar nodig begeleid je bij het spelen en leren.

Met Piramide werk je volgens vier vaste stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend en is verdieping ‘ingebakken’.

Daarbij is er aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden:

 • persoonlijkheidsontwikkeling
 • sociaal-emotionele ontwikkeling
 • motorische ontwikkeling
 • kunstzinnige ontwikkeling
 • ontwikkeling van de waarneming
 • denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen
 • taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven
 • oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning


Deze ontwikkelingsgebieden komen altijd in samenhang aan bod. Zo leren kinderen prettig om te gaan met elkaar, te groeien naar zelfstandigheid en vooral ook veel plezier te hebben in het spel. Naast cognitieve vaardigheden leren ze bijvoorbeeld ook sociale en motorische vaardigheden.

Voor het jonge kind

Onder Voor kinderdagverblijven en Voor peuteropvang staat specifieke informatie over de materialen van Piramide. Heb je liever een totaaloverzicht? Bekijk dan het Productoverzicht Piramide.

De Piramide-projecten

 • Projecten zijn de basis van Piramide. Die gaan over voor kinderen aansprekende onderwerpen, zoals thuis, lente, kunst en verkeer
 • Elk jaar staan – op een steeds hoger niveau – dezelfde thema’s op het programma, met een andere invulling, passend bij de leeftijd en ontwikkeling van jonge kinderen
 • De thema’s worden in projectboeken uitgewerkt
 • In de projectboeken staan veel activiteiten, toepassingen, ideeën, spelletjes, liedjes en suggesties voor de inrichting van de hoeken
 • Er is aanvullend materiaal, zoals cd’s met vrolijke liedjes
 • Piramide biedt ruimte voor eigen inbreng en initiatieven van pedagogisch medewerker én kinderen
 • Met slimme hulpmiddelen, zoals de cd Piramide werkdocumenten, kunt u eenvoudig Piramide-activiteiten vanuit doelen plannen en registreren

 

Piramide: flexibel inzetbaar

Verschillende onderzoeken tonen aan dat Piramide effectief is: kinderen die instromen met een ontwikkelingsachterstand kunnen hun achterstand inlopen, dit gaat niet ten koste van kinderen die geen achterstand hebben. Wij bieden verschillende invoeringsvarianten. Je bepaalt zelf hoe intensief je met Piramide werkt.