Piramide projectboeken

Piramide is opgebouwd rondom projecten. Die gaan over voor kinderen boeiende thema’s, zoals de seizoenen, kleding en verkeer. In de projectboeken worden de thema’s uitgewerkt. Ze staan vol met activiteiten, ideeën, spelletjes, liedjes en suggesties voor de inrichting van hoeken.

Doorgaande lijn van voorschoolse educatie
De Piramide projectboeken lopen door van kinderdagverblijf tot en met groep 2. Zo waarborg je optimaal de doorgaande lijn van voorschoolse educatie (in peuteropvang, bij gastouders of kinderdagverblijven) naar vroegschoolse educatie (in groep 1 en 2). In de boeken is er aandacht voor alle ontwikkelgebieden. Ook zijn de vernieuwde tussendoelen opgenomen. Hiermee voldoet Piramide ruimschoots aan de eisen van de OKE-wet. De projectboeken voor peuters zijn gericht op zowel twee- als driejarigen en dus geschikt voor kinderdagverblijven, gastouderopvang én peuteropvang.

Overzicht projectboeken
In het Piramide Jaaroverzicht van projecten zie je welke projectboeken voor welke doelgroep zijn. Je bestelt de projectboeken door naar het Productoverzicht Piramide te gaan.

Begeleiding
Wil je begeleiding bij het gebruiken van Piramide? Dat kan! Stuur een mail of raadpleeg het overzicht voor een adres van een Piramidetrainer bij je in de buurt.