Welkom

Piramide is een educatief concept voor jonge kinderen. Het helpt de pedagogisch medewerker en leerkracht om kinderen goed te begeleiden in de ontwikkeling. Door slimme combinaties van activiteiten en spel krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. Een betere start kun je ze niet geven!