De disclaimer uitgelegd:

  • De eigenaar: de eigenaar van de website: Piramide Nederland
  • Jij: de gebruiker (bezoeker) van deze website
  • Gebruik(en): alle denkbare handelingen op deze website
  • De content: alle in deze website aanwezige inhoud
  • Het onderstaande is van toepassing op de pagina die je nu bekijkt. Door de pagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde (inclusief prijsvermeldingen).

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen moet schriftelijk aan ons worden verzocht: info@piramidemethode.nl