Piramide Nederland en Privacy

Piramide Nederland is graag bewust bezig met je privacy en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met je gegevens om. Tegelijkertijd willen we je de beste ervaring op onze website geven. Hieronder lees je hoe we dat doen.

Privacyverklaring

Piramide Nederland, gevestigd aan Mercuriusweg 14, 4051 CV Ochten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Mercuriusweg 14
4051 CV Ochten
+31884101020 (optie 2)

Home

Functionaris Gegevensbescherming: Mark Druijff
Hij is te bereiken via Mark.Druijff@derolfgroep.nl

Inhoudsopgave

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
4. Geautomatiseerde besluitvorming
5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Piramide Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website
aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Locatiegegevens
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf
onderdeel is van een advertentienetwerk)
Lijst met contactgegevens van de klant via een app
Internetbrowser en apparaat type

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@piramidemethode.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Piramide Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling, zodat we de overeengekomen dienst kunnen leveren.
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder op grond van een gerechtvaardigd belang,
namelijk een commercieel belang.
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
zodat we de overeengekomen dienst kunnen leveren.
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, t.b.v. uitvoering van de
overeenkomst en op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk commercieel belang.
Om goederen en diensten bij je af te leveren, zodat we de overeengekomen dienst kunnen
leveren.
Piramide Nederland analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Piramide Nederland neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Piramide Nederland) tussen zit. Piramide Nederland gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Afas, UwAcademie en Clang.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Piramide Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
UwAcademie: bewaartermijn van 2 jaar.
Piramide: geen einddatum aan bewaartermijn persoonsgegevens t.b.v. certificaten. Overige persoonsgegevens hebben een bewaartermijn van 1 jaar.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Piramide Nederland verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Rolf groep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zie onderstaand ons cookiebeleid.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Piramide Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@piramidemethode.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Piramide Nederland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Piramide Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@piramidemethode.nl.
Cookies

Om onze website goed te laten werken en ervoor te zorgen dat jij snel vindt wat je zoekt, hebben we informatie nodig. Die halen we uit cookies die we, zonder dat je het merkt, op jouw computer plaatsen. Door op onze website te surfen geef je ons toestemming voor het plaatsen van deze cookies en voor het verwerken van de door de cookies verzamelde gegevens.

Bij elk bezoek aan onze website plaatsen wij de volgende cookies:

Functionele cookies
Functionele cookies zijn nodig om de door jouw ingevulde (inlog)gegevens te bewaren. Dat bespaart jou veel tijd en gedoe.

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen we gegevens voor het surfgedrag van bezoeker op onze website. Zo kunnen we het aanbod op onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze klanten. Andere informatie heeft betrekking op het type browser en de schermresolutie. Hierdoor is het mogelijk dat de website op elk device en met elke browser naar behoren werkt. Verder houden we gegevens bij om fouten op te sporen en technische mogelijkheden van de site verder te verbeteren.

Tracking cookies
Onze trackingcookies slaan gegevens op over individueel surfgedrag op onze website. Dankzij deze cookies kunnen we, naast onze website verbeteren, ook relevante boodschappen tonen.

Ik wil geen cookies
Dat kan! Bekijk de intstructie van de consumentenbond voor het verwijderen van cookies.