Veel gestelde vragen

Heb jij een vraag? Bekijk dan hieronder of wij deze al kunnen beantwoorden! Zo niet? Dan vergeet niet een mailtje te sturen naar: info@piramidemethode.nl

De Kinderwagen

Algemene vragen

 • Wat is Piramide?

  Piramide biedt een speelse educatieve aanpak voor alle kinderen van nul tot zeven jaar. Piramide is toegesneden op alle kinderen, variërend van kinderen met een ontwikkelingsachterstand tot en met kinderen die voorop lopen. Door de lange doorloop haal je maximaal rendement uit de methode en ben je gegarandeerd van een doorgaande educatieve lijn. De methode stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. Zo biedt Piramide elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen.

 • Voldoet Piramide aan de eisen van de Wet OKE?

  Ja, Piramide voldoet als VVE- programma aan alle eisen die de wet stelt en het is uitermate geschikt voor het gebruik in zowel kinderdagverblijf als peuterspeelzaal.

 • Wat heb ik nodig om te starten met Piramide?

  Om te starten met Piramide ga je op onze website naar de Producten. In dit overzicht staan per doelgroep de materialen om te werken met Piramide. Je kunt ook een zichtzending via onze website en/ of een bezoek van een educatie- en onderwijsadviseur aanvragen. Deze aanvraag dien je in via info@piramidemethode.nl Vergeet niet je gegevens te vermelden.

 • Hoe kan ik Piramide inzetten bij kinderen met een achterstand?

  Om gunstige effecten bij doelgroepkinderen te kunnen opleveren, moeten de condities waaronder met Piramide gewerkt wordt, aan bepaalde criteria voldoen. Deze condities hebben betrekking op het percentage doelgroepkinderen, het aantal dagdelen aanwezigheid, inzet van tutoring, groepsgrootte en training en coaching tijdens de implementatie van Piramide.

 • Voor welke doelgroep/ leeftijd is Piramide geschikt?

  Piramide is geschikt voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar: baby’s en dreumesen, peuters, groep 1 en groep 2.

 • Wat is het Piramide- keurmerk?

  Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen (KDV, PSZ, BS) of een cluster hiervan kunnen een Keurmerk Piramide aanvragen.

  Piramide heeft hiertoe een aantal kwaliteitscriteria opgesteld. Een Piramide-locatie waaraan het Keurmerk Piramide is verleend, kan zich hiermee onderscheiden als een eerste klas VVElocatie, zowel naar gemeente, onderwijsinspectie als naar ouders. Het Keurmerk Piramide bestaat uit een goedgekeurd rapportaanvraag Piramide, een oorkonde en een Keurmerkbord dat aan de gevel van KDV, PSZ, BS kan worden opgehangen. Het Keurmerk blijft vijf jaar geldig en kan worden verlengd als nog steeds aan de door ons bepaalde criteria wordt voldaan.

  De uren die een extern Piramide-trainer besteedt aan de aanvraag van het Keurmerk zullen in rekening worden gebracht door deze trainer. De aanvraag kan ook door een onderwijsadviseur van Piramide NL worden uitgevoerd.

Bestellen/Materialen

 • Hoe kan ik Piramide-materialen bestellen?

  Via “Bestelformulier” kun je per tak van opvang/ onderwijs de bestellijst doorlopen een aanklikken wat je nodig hebt.

 • Hoe kunnen wij de prentenboeken die bij Piramide horen bestellen?

  Een belangrijk onderdeel bij de thema’s van Piramide is interactief voorlezen. Per thema staan prentenboeken centraal. Om je te helpen biedt de organisatie ‘Boekpakket’ je de meeste prentenboeken passend bij de thema’s. Veel prentenboeken zijn hier nog op voorraad. Voor meer informatie kun je de volgende website raadplegen: www.boekpakket.nl/webshop/piramide. Je kunt hier selecteren op ‘Piramide’, zodat je per Piramideproject de gebruikte boeken kunt vinden.

   

 • Wat houdt de serie projectboeken Piramide in?

  In de serie zijn naast de einddoelen onder andere de vastgestelde tussendoelen opgenomen. Hiermee voldoet Piramide ruimschoots aan de eisen van de Wet OKE, Wet IKK en Wet op het Primair Onderwijs (kerndoelen, SLO leerplankader jonge kind). De projectboeken voor peuters zijn gericht op zowel twee- als driejarigen. Ze zijn geschikt voor kinderdagverblijven en peuteropvang locaties. Het activiteitenboek Suggesties bij Piramide-projecten voor baby’s en dreumesen voor nul- tot tweejarigen sluit daarbij aan. De serie projectboeken voor kleuters sluit weer aan op de projecten voor peuters. Alle ontwikkelingsgebieden zijn in de projectboeken vertegenwoordigd. De taallijn en de rekenlijn zijn verder versterkt en sluiten aan bij de vastgestelde tussendoelen. Ook ontwikkelingen zoals interactief voorlezen, pientere kinderen en structureel coöperatief leren zijn opgenomen in de projectboeken. Zo kun je alle kinderen op hun eigen niveau aanspreken. Ook als de kinderen een achterstand hebben of meer uitdaging nodig hebben. Deze differentiatie zit heel goed verwerkt in Piramide.

 • Welke Piramide-producten zijn er voor kinderdagverblijven?

  Piramide is goed te gebruiken voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar en is geschikt voor alle groepen, ongeacht de samenstelling. Voor een overzicht van Piramide- producten ga je naar onze website.

 • Welke Piramide-producten zijn er voor peuterspeelzalen en peuteropvang?

  De Piramide producten sluiten goed aan bij de projectboeken voor peuters. Een overzicht van Piramide-producten vind je op onze website.

 • Hoe kan ik ouders informeren over Piramide?

  Om ouders meer inzicht in de werkwijze en de meerwaarde van Piramide te geven, kun je ouderfolders Piramide bestellen in sets van vijf stuks. Dit geeft ouders uitleg over het concept Piramide, de werkwijze en inhoud. Verder is achter in elk Piramide-projectboek een projectgebonden ouderbrochure opgenomen in kopieerbare vorm. In deze ouderbrochures betrekt Piramide ouders en verzorgers zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van hun kinderen. Ze worden gestimuleerd om thuis activiteiten te doen die aansluiten bij het lopende project. Uiteraard kun je de ouders en verzorgers ook tijdens de spelinloop, als de kinderen binnenkomen, informeren

 • Wordt er in de projectboeken van Piramide voldoende aandacht besteed aan het fonemische bewustzijn?

  In ieder project worden twee activiteiten fonemisch bewustzijn aangeboden. Twee activiteiten fonemisch bewustzijn per project is voldoende om aan de tussendoelen te werken.

  Fonologisch bewustzijn

  Het luisteren naar klanken en het produceren van klanken doen jonge kinderen spontaan al vanaf een heel vroege leeftijd. Ook met behulp van versjes, liedjes en taalspelletjes leren de kinderen om verschillende klanken te maken en te onderscheiden. Dit noemen we fonologisch bewustzijn. Het Expertisecentrum Nederlands noemt dit ‘taalbewustzijn’ in de tussendoelen beginnende geletterdheid voor kleuters. Hierbij hoort ook het bewustzijn van woorden (Wat is een woord?) en klankgroepen (re-gen-jas). In groep 1 en met name in groep 2 is er ook aandacht voor het onderscheiden van klanken en letters binnen woorden (ook wel fonemisch bewustzijn genoemd). Een goed ontwikkeld fonologisch bewustzijn is belangrijk om het leren lezen in groep 3 soepel te laten verlopen.

  Piramide-projecten

  In de nieuwe Piramide-projecten is een lijn fonologisch bewustzijn verwerkt. In ieder project voor groep 1/2 vind je twee activiteiten die gericht zijn op het fonologisch bewustzijn. Deze activiteiten zijn meestal in de Taalhoek terug te vinden. Het gaat bijvoorbeeld om het herkennen van korte en langere woorden (spin en spinnenweb). In andere activiteiten gaat het om het herkennen van een trefwoord in een zin, of een klank of letter in een woord. Ook zijn er activiteiten gericht op het samenvoegen of splitsen van woorden in klanken of letters.

  Letterboekje

  Binnen ieder project staan twee letters op een speelse manier centraal. In het project Mensen staan bijvoorbeeld de letters ‘i’ (ik) en ‘u’ (uk) centraal. Hang je ‘ik’ op de spiegel, dan kunnen de kinderen zichzelf zien met het woord ‘ik’ eronder. Plak bij het woord ‘uk’ een afbeelding van een klein kind. In het letterboekje kunnen de kinderen de woorden stempelen en schrijven en er foto’s en tekeningen bij plakken.

  Plezier

  Het plezier in het omgaan met klanken, zinnen, woorden en letters staat voorop. Het is daarom ook belangrijk om alert te zijn op kinderen die weinig interesse tonen in activiteiten gericht op het fonologisch bewustzijn of die dit moeilijk vinden. Werk met deze kinderen in kleine groepjes of individueel waarbij je aansluit bij de interesses, zodat ook deze kinderen met plezier en succes aan de activiteiten mee kunnen doen.

  Voorbeeld:

  Je vindt een voorbeeld van een activiteit fonemisch bewustzijn in het projectboek “Herfst” – “Het regent blaadjes” – groep 1 en 2 op pagina 27.

Gastouders

 • Is er Piramide-materiaal beschikbaar voor gastouders?

  Ja. Ben je gastouder en wil je jonge kinderen actief stimuleren in hun ontwikkeling? Gebruik dan het pakket Piramide voor gastouders. Het pakket met thema’s bestaat uit een map met uitnodigende activiteiten, bijpassende, vrolijke liedjes en een aansprekend praatplatenboek. De opgenomen dagritmekaarten zijn een prettig hulpmiddel bij de activiteiten. Piramide voor gastouders sluit aan bij het doel van Piramide: kinderen in een veilige omgeving laten spelen en leren, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

  Let op: Je kunt Piramide voor gastouders alleen bestellen als je staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Voor meer informatie over Piramide voor gastouders kijk je op onze website.

 • Kunnen alle gastouders het Piramide-pakket voor gastouders bestellen?

  Kunnen alle gastouders het Piramide-pakket voor gastouders bestellen? Het Piramide- pakket voor gastouders is te koop voor alle gastouders (of gastouderorganisaties) die officieel geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

  De kosten voor het complete pakket Piramide voor gastouders bedragen € 251,40 incl 9% btw.

 • Wat kost het Piramide-pakket voor gastouders?

  Het Piramide- pakket voor gastouders kost € 251,40- incl 9% btw.

 • Waar bestaat het Piramide-pakket voor gastouders uit?

  Het Piramide-pakket voor gastouders bestaat uit een map met 12 thema-katernen, kleine dagritme-kaartjes en een handleiding en praatplatenboek voor baby’s, dreumesen en peuters.

 • Hoe kan een gastouder een bestelling plaatsen voor het Piramide-pakket?

  Op onze website kun je een bestelling plaatsen.

Training en Advies

 • Welke Piramide trainingen kan ik volgen?

  Voor ons actuele trainingsaanbod kijk je op onze website.

 • Hoe kan ik mij inschrijven voor een Piramide-cursus?

  Je kunt je voor de Piramide-trainingen inschrijven via het inschrijfformulier op onze website.