De Piramide Implementatie Assessment (PIA) is vernieuwd en digitaal!

Bij het invullen van de PIA krijg je een overzicht van de vaardigheden die je beheerst in de praktijk en de onderwerpen die je kunt ontwikkelen of verder optimaliseren. Een goede tool voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten om te professionaliseren. Momenteel zijn we in de laatste fase van deze digitale ontwikkeling. Deze digitale PIA kan gebruikt worden als zelfevaluatie waardoor je een eigen professionaliseringsplan kunt maken. Directeuren, managers en teamleiders kunnen de digitale PIA inzetten tijdens de gesprekscyclus (integraal personeelsbeleid). Met de resultaten op individueel- en groepsniveau kun je direct een opleidingsplan genereren.
Wil je meer weten? Stuur een mailtje naar info@piramidemethode.nl