Met Piramide speel je in op de actualiteit en sluit je aan bij belevingswereld van kinderen! Binnen de nieuwe versie van Piramide is ontzettend veel doorontwikkeld. Betekenisvol leren in een rijke speelleeromgeving heeft de focus, aangevuld met aanbod voor groepsexploratie. Met Piramide werk je thematisch. Er is voldoende ruimte om daarbinnen aan te sluiten bij actualiteit, belevingswereld en interesses van de kinderen. De projecten van Piramide hebben bekende onderwerpen, dichtbij de belevingswereld van het jonge kind.