Een sterke basis voor werken in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Met de Basistraining Vier VVE – opgezet door de Rolf groep, het Nederlands Jeugd Instituut, de Activiteit en de CED-groep – verwerf je via praktijopdrachten en theorie de juiste skills voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Door gericht naar kinderen te kijken en aansluitend passende en uitdagende activiteiten aan te bieden, leer je de ontwikkeling van deze jonge kinderen te stimuleren. Zo krijgen alle kinderen wat ze nodig hebben.

Inhoud:

Uitgangspunt van de Basistraining Vier VVE is dat spelend leren de ontwikkeling van jonge kinderen stimuleert. Tijdens de training – 12 bijeenkomsten van 4 uur en 10 uur individuele begeleiding – staan veel voorkomende activiteiten en dagelijkse routines centraal. Zoals samen fruit eten, buitenspelen, voorlezen en spel in de hoeken. Je leert om vanuit deze activiteiten en routines de ontwikkeling van de kinderen te begeleiden, te verrijken en te verdiepen door handelingsgericht en doelgericht te observeren. Ook je interactievaardigheden komen aan bod.

Programma (verdeeld over 12 bijeenkomst van 4 uur):

 • Het werken met programma’s voor de voor- en vroegschoolse educatie.
 • Het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van VVE.
 • Het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.
 • Het zorgvuldig begeleiden van de overgang van voorschoolse- naar vroegschoolse educatie.
Na het succesvol afsluiten van de Basistraining Vier VVE ontvang je een certificaat. Hiermee ben je startbekwaam voor het werken met jonge kinderen in de voorschoolse periode. Het certificaat dient ook als startbewijs voor een (verkorte) VVE-programmatraining. Meer informatie? Kijk in het trainersoverzicht voor een trainer of organisatie bij jou in de buurt. Neem contact op en leg je vraag voor; een trainer bepaalt zelf de prijs per deelnemer of trainingsgroep en maakt afspraken op maat.

Extra informatie:

 • Niveau: Basistraining
 • Soort training: Fysieke cursus
 • Duur: 12 bijeenkomsten van 4 uur + 10 uur individuele begeleiding
 • Locatie: In overleg
 • Cursusdata: In overleg
 • Aanbieder: Piramide Nederland