Ouderbetrokkenheid bij Piramide

Als kinderen voor het eerst op de kinderopvang of op school komen, is dat voor ouders vaak een grote stap. Niet alleen voor de kinderen is het spannend en nieuw, de ouders zullen ook vertrouwd moeten raken met de werkwijze op de kinderopvang of de school. Je wordt een nieuwe pedagogische partner van de ouders en het is in het belang van het kind dat dit partnerschap prettig verloopt.