De wereld binnenhalen

Piramide werkt thematisch. Door thema's in de speelleeromgeving uit te werken, haal je de wereld naar binnen. Kinderen worden nieuwsgierig, ze raken betrokken bij het onderwerp en het motiveert hen. Een thema is betekenisvol binnen alle ontwikkelingsgebieden. Zo is het plotseling relevant om nieuwe woorden te gebruiken, die met het thema te maken hebben. Het verrijkt de woordenschat van kinderen. Daarnaast houden kinderen ervan te imiteren. Ze spelen de werkelijke wereld graag na en leren die wereld zo kennen. Kortom, genoeg redenen voor Piramide om te werken vanuit relevante en passende thema’s in de projecten. Hoe bouw je een zo'n mooie speelhoek op en op welke manier breid je dat uit? In dit artikel laten we je de projecthoek van het project Eten en drinken zien, die de leerkracht of pedagogisch medewerker samen met de kinderen opbouwt.