E-learning Piramide Ontwikkeldriehoek Vakbekwaam

Met de Ontwikkeldriehoek, het kindvolgsysteem van Piramide, volg je kinderen in hun ontwikkeling op een efficiënte wijze.Je evalueert en speelt mee, waarbij je belangrijke signalen over de ontwikkeling van kinderen eenvoudig registreert. De Piva voor kinderen neem je periodiek mee in het kinddossier. Zowel in het kinddossier als in het groepsdossier analyseer je de signalen en begrijp je wat nodig is voor de volgende stap in de ontwikkeling van de kinderen. Deze e-learning helpt je verder, zodat je de Ontwikkeldriehoek vakbekwaam inzet.

Inhoud:

Tijdens deze e-learning maak je kennis met de Ontwikkeldriehoek en leer je ermee werken op een vakbekwame en praktische manier. Het eerste deel helpt je op weg met de Ontwikkeldriehoek. Je leert welke onderdelen je in kunt zetten bij de Ontwikkeldriehoek.

Vervolgens leer je in het tweede deel hoe de Ontwikkeldriehoek jou steunt in het handelingsgericht en cyclisch werken. In iedere stap (waarnemen, begrijpen, plannen, realiseren) gebruik je de Ontwikkeldriehoek, dagelijks en periodiek. Authentieke en systematische evaluatie vormen samen het geheel van het kindvolgsysteem. Dat doe je onder meer door het meespelen en observeren.

In deel drie staan de 3 V’s staan centraal (verkennen, verbinden, verrijken). Middels praktijkvoorbeelden ontdek je de kracht van spelbegeleiding. Je gaat zelf aan de slag met meespelen in de praktijk.

Tot slot is het belangrijk de geregistreerde gegevens goed te kunnen analyseren. Door grondig te analyseren weet je waar de kinderen in de groep behoefte aan hebben. Je leert in deel vier hoe dit analyseren met het groepsdossier en kinddossier in zijn werk gaat en hoe je vervolgens op deze informatie in kunt spelen met het beredeneerd aanbod.

Gebruik in samenhang met deze e-learning de Piva voor professionals, zodat je je daadwerkelijk ontwikkelt in de praktijk. Ontwikkel jouw vaardigheden omtrent spelbegeleiding, differentiatie, evalueren en reageren op vakbekwaam niveau, waarbij je begeleid wordt door je coach of Piramidetrainer. Vraag, als vervolg op deze e-learning, je Piramidetrainer de workshop ‘Ontwikkeldriehoek’ te geven, zodat je volledige bijscholing afgerond wordt middels een bewijs van deelname.

Programma:

De e-learning bestaat uit verschillende onderdelen:
  • Deel 1: Start met de Ontwikkeldriehoek.
  • Deel 2: Handelingsgericht en cyclisch werken
  • Deel 3: Meespelen
  • Deel 4: Groepsdossier en kinddossier analyseren
Extra informatie:
  • Niveau: Vakbekwaam
  • Soort training: e-learning (uit te breiden met coaching en fysieke training door Piramidetrainer)
  • Aanbieder: Piramide Nederland
  • Kosten: €35,- p.p.
  • Aantal studie-uren: ca. 5 uur